Aquesta és la portada de la Memòria Tècnica i del seu index, entregada per Registre d'Entrada als Serveis Esportius Municipals i la Regidoria d' Esports. Ha sigut el.laborada pel Coordinador Tècnic del Club i alumnes en pràctiques TAFAD IES Gregori Maians.

 

Una opció de fer i convertir la nostra Escoleta Club Triatló Oliva "Tritarongina" en Escola Municipal amb la clara intenció de poder arribar a una ratio més gran de practicants, conforme els principis Estatutaris deL Club que promociona la pràctica específica de l'especialitat del Triatló i Esports Combinats . Tasca que ja desenrotllem amb l'organització del Projecte Viu la Festa "Oliva és Triatló" que inclou  a  les proves, la Degana de la Comunitat Valenciana i al Capità de la Vangvarda i que opta ha ser declarat d'interés turístc Autonòmic.

 

Iniciada l'Escola en la Temporada 2016.2017, amb dos anys d'experiència s'inicia aquesta nova temporada 2018-19 amb Calendari de Proves Escolars d'àmbit Local Safor Marina i la visita a centres docents i col.legis per tal fer arribar la pràctica esportiva de l'Esport Combinat a tots els ciclles educatius.